หน้าแรก Vendors HP Enterprise เชิญร่วมงาน Webinar : Unrivaled data protection solution to secure your business...

เชิญร่วมงาน Webinar : Unrivaled data protection solution to secure your business (18 ส.ค.)

แบ่งปัน

ข้อมูล คือหัวใจของการดำเนินธุรกิจ โดยคุณเองจำเป็นจะต้องดูแลปกป้องและสามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้อย่างทันท่วงที และอีกทั้งจำเป็นต้องหาทางป้องกันข้อมูลจากภัยร้ายทางไซเบอร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจบุัน

Hewlett Packard Enterprise ในฐานะผู้นำทางด้าน IT Infrastructure, Hybrid Cloud รวมถึง Hardware Solutions ต่างๆ ได้ร่วมมือกับทาง VST ECS ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Unrivaled data protection solution to secure your business by HPE” ที่ช่วยมายกระดับไอทีของคุณผ่านทางประเด็นที่น่าสนใจ

กำหนดการ

วัน : พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
เวลา : 13:30 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย : zoom (ภาษาไทย)
วิทยากรผู้บรรยาย : ผู้บริหารจาก HPE และ VSTECS

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับงานสัมมนาครั้งนี้

– มุมมองและกลยุทธของ HPE ด้านไฮบริดคลาวด์
– โซลูชั่นในการบริหารจัดการและป้องกันข้อมูลจาก HPE
– การใช้ Cohesity ในการรับมือกับภัย Ransomware
– ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link ข้างล่างนี้

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_imHy5aXbQtawcfeJhA6WPA

Lucky Draw : ลุ้นของรางวัลในงาน (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลล์บริษัท และอยู่ร่วมงานจนจบงานเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-001-9973 หรือ webinar@enterpriseitpro.net