หน้าแรก Vendors Microsoft โรงเรียนในเยอรมันแบน ออฟฟิศ 365 เหตุกังวลด้านความเป็นส่วนตัว

โรงเรียนในเยอรมันแบน ออฟฟิศ 365 เหตุกังวลด้านความเป็นส่วนตัว

แบ่งปัน

โรงเรียนในรัฐเอ็สเซินที่เป็นรัฐหลักของเยอรมันได้ประกาศกฎหมายห้ามใช้ Microsoft Office 365 โดยทางคณะกรรมการปกป้องข้อมูลของรัฐได้ระบุว่า การใช้การตั้งค่ามาตรฐานของแพลตฟอร์มคลาวด์ชื่อดังจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและอาจารย์ “ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ” ได้

แม้กรณีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศในกลุ่มยุโรปกำลังกังวลเกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หรือกังวลเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ แต่จริงๆ แล้วทางการรัฐเอ็สเซินได้พูดถึงเรื่องนี้มานานแล้ว

โดยสำนักงานปกป้องข้อมูลและอิสระในการใช้ข้อมูลประจำรัฐเอ็สเซินนั้นเป็นผลมาจากการอภิปรายภายในประเทศมานานหลายปีว่า โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ของเยอรมันควรใช้ซอฟต์แวร์ที่มาจากไมโครซอฟท์หรือไม่

ทั้งนี้เพราะออฟฟิศ 365 มีการส่งข้อมูลบางอย่างกลับไปยังสหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น เมื่อปีก่อนหน่วยงานสืบสวนของเนเธอร์แลนด์ค้นพบว่านอกจากข้อมูลการวินิจฉัยซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานแล้ว ยังมีข้อมูลคอนเทนต์ของผู้ใช้อย่างเช่นบางประโยคในเอกสาร หรือหัวข้ออีเมล์ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย GDPR ด้วย

ที่มา : Zdnet