เมื่อสถาบันการศึกษาก้าวสู่ยุคดิจิตอล มีหลายอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนไป

RICOH มองว่า โรงเรียนกำลังเปลี่ยนจากการแยกองค์กรเป็นเอกเทศ มารวมเป็นเครือข่ายที่ประสานกันด้วยระบบดิจิตอลจนกลายเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยความเป็นดิจิตอลจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตในโรงเรียน

Ricoh เข้าร่วมงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ Education ICT Forum 2018

งานสัมมนาสุดใหญ่สำหรับภาคการศึกษาและสาธารธณสุข ภายใต้ชื่อว่า Education ICT Forum 2018 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคัม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดขึ้น

เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ