Commscope

หน้าแรก Vendors Commscope

HDBaseT นวัตกรรมการสตรีม HD แบบใหม่ผ่านสาย LAN

HDBaseT เป็นมาตรฐานของโลกในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสัญญาณเสียงหรือวิดีโอแบบความละเอียดสูงมาก (Ultra-High Definition) จากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2553 ทำให้ปัจจุบันเริ่มมีการนำมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ