FireEye

หน้าแรก FireEye

แฮ็กเกอร์ที่สร้างวีรกรรมแฮ็กคนของ FireEye ถูกจับแล้ว!

เมื่องานประชุมผลประกอบการไตรมาสที่สามของ FireEye ครั้งล่าสุดนั้น ซีอีโอ Kevin Mandia ได้ประกาศว่า สามารถจับกุมแฮ็กเกอร์ที่เคยขโมยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานตัวเองเมื่อกรกฏาคมที่ผ่านมาได้แล้ว หลังจากปล่อยให้เหตุการณ์ดังกล่าวย่ำยีชื่อเสียงของความเป็นผู้นำด้านระบบความปลอดภัยมานานหลายเดือน
เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ