หน้าแรก Vendors Brother บราเดอร์ กรุยทางสู่ตะวันออก จัดงานอัพเดตเทคโนโลยีให้ชาวระยอง

บราเดอร์ กรุยทางสู่ตะวันออก จัดงานอัพเดตเทคโนโลยีให้ชาวระยอง

แบ่งปัน

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานอัพเดตเทคโนโลยีด้านระบบดิจิตอลโดยนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ อันประกอบด้วย เทคโนโลยีงานพิมพ์, งานสแกน และงานด้านการทำฉลาก เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่ชาวระยองทั้งรัฐและเอกชน

คุณธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ

โดยในงานนี้ทางบราเดอร์ ยังได้เชิญวิทยากรพิเศษทั้งสองท่าน คุณไพโรจน์ ไววานิชกิจ รองประธานบริษัท VVR ASIA จำกัด และยังดำรงตำแหน่ง Committee of Thailand Engineering Council, ดร.พีรเดช ณ น่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดิจิตอลและอดีตผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมให้คำบรรยายในครั้งนี้

คุณไพโรจน์ ไววานิชกิจ
ดร.พีรเดช ณ น่าน

นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้บริหารจากทางบราเดอร์มาร่วมให้ข้อมูลต่างๆ อาทิ คุณธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด คุณพงษ์พันธ์ สุระวัฒน์เจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด จากทางบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ก็มาร่วมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 ท่าน