หน้าแรก News & Event มูลนิธิทีเอชนิค และ บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering Forum 2016

มูลนิธิทีเอชนิค และ บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering Forum 2016

แบ่งปัน

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF :ทีเอชนิค) ร่วมกับ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง บีเคนิกซ์ (BXNIX) จัด เวทีประชุมสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขึ้นเป็นครั้งแรกในชื่อว่า BKNIX Peering Forum 2016 เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างกัน ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) กล่าวว่า เนื่องจากการครบรอบ 1 ปีของการเปิดให้บริการ Bangkok Neutral Internet Exchange Point (BKNIX) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยซึ่งถือว่าเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ ที่จะมาช่วยลดความซับซ้อน เพิ่มคุณภาพการให้บริการ และลดต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศและภูมิภาค จึงได้จัดงาน BKNIX Peering Forum 2016 ขึ้น โดยภายในงานมีผู้ร่วมงานกว่า 100 คนจากแวดวงอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแบ่งปันและอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการเชื่อมต่อโครงข่ายของภูมิภาคและโลก ผ่านการสัมมนาพิเศษทั้ง 2 วันของการจัดงานนี้