หน้าแรก Vendors Cisco ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. จับมือซิสโก้ ติดตั้งโซลูชั่น Internet of Things (IoT)

ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. จับมือซิสโก้ ติดตั้งโซลูชั่น Internet of Things (IoT)

แบ่งปัน
ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ผู้นำด้านจัดจําหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในประเทศไทย ติดตั้งแพลตฟอร์มการจัดการไอโอทีด้วย “ซิสโก้ แจสเปอร์ คอนโทรล เซ็นเตอร์ ไอโอที” (Cisco Jasper Control Center IoT)

โดยเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นการตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์ของเครือข่ายเครื่องทำความเย็นของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ที่ติดตั้งในไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ โซลูชั่นที่ติดตั้งนี้ช่วยให้ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปรับปรุงขีดความสามารถของบุคลากร และช่วยให้ลูกค้าของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากการหยุดการทำงานของอุปกรณ์

การทำงานผ่านแพลตฟอร์มไอโอทีดาต้าแฟบริกของซิสโก้ที่มีชื่อว่า “ซิสโก้ คีเนติก” (Cisco Kinetic) โดยซิสโก้และซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ ช่วยให้ความคิดริเริ่มด้านไอโอทีประสบความสำเร็จจากการที่ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โดย “ข้อมูล” (data) ทั้งหมดที่เกิดจากอุปกรณ์ไอโอทีจะถูกนำมาวิเคราะห์ ประเมิน และสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ ช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถย้ายข้อมูลไปยังแอพพลิเคชันที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เป็นส่วนตัวและปลอดภัย

โซลูชั่นไอโอที (IoT) ของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ได้รับการติดตั้งโดยบริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดตั้งระบบและให้บริการโซลูชั่น Cisco Jasper IoT ในประเทศไทย โดยซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.ได้ติดตั้งซิมการ์ด Cisco Jasper IoT ในอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น ซึ่งจะส่งข้อมูลอัพเดตผ่านแพลตฟอร์ม “ซิสโก้ แจสเปอร์ คอนโทรล เซ็นเตอร์ ไอโอที” (Cisco Jasper Control Center IoT Platform) บนระบบคลาวด์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ เครือข่ายการตรวจสอบสถานะของเครื่องทำความเย็นอัจฉริยะที่จัดส่งข้อมูลในแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมงานฝ่ายตรวจสอบของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. สามารถติดตามสถานะและอุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นที่ติดตั้งไว้ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 2,000 แห่งด้วยความแม่นยำสูง


โซลูชั่น IoT นี้ช่วยให้ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. สามารถแจ้งเหตุให้กับลูกค้า (ไฮเปอร์มาร์เก็ต / ซูเปอร์มาร์เก็ต) ที่ใช้อุปกรณ์เครื่องทำความเย็นของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.ได้ทันทีในกรณีที่พบความผิดปกติของเครื่องก่อนที่เครื่องจะเสียหรือหยุดทำงาน และส่งทีมช่างเทคนิคเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เมื่ออุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่ามาตรฐาน จะมีการแจ้งเตือนไปยังระบบเฝ้าระวังที่ติดตั้งไว้ในห้องยุทธการ หรือห้องปฏิบัติการ (War Room) ของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.

จากนั้นทีมงานฝ่ายตรวจสอบก็จะแจ้งลูกค้าในทันที พร้อมทั้งแจ้งทีมงานช่างเทคนิคหรือฝ่ายบริการที่อยู่ใกล้กับสถานที่ตั้งของลูกค้าเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก การตรวจสอบตำแหน่งของช่างเทคนิคแบบเรียลไทม์ (Real-time location tracking) และการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดของทีมงานฝ่ายบริการหลังการขายช่วยให้ฝ่ายปฏิบัติการในห้องยุทธการของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.สามารถรับทราบข้อมูลอัพเดตอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขภายในเวลาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โซลูชั่น IoT นี้ได้รับการติดตั้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Industrial Internet of Things (IIoT) ของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพราะมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างพนักงานบริการหลังการขายในส่วนต่างๆ ของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรของบริษัทฯ

ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. มีแผนที่จะติดตั้งเทคโนโลยี IoT เพิ่มเติม เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นที่ทำงานผิดปกติ โดยเป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับส่วนงานทั้งหมดภายในองค์กร และยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า

ที่มา : ข่าว PR, Cisco